Synergier


Oboya Horticultures konkurrensfördel är att odlarna kan vända sig till en leverantör tillika producent och därigenom uppnå smidigare och effektivare inköp.


Oboya Horticulture uppnår betydande synergier genom sin relativa storlek och geografiska spridning. Detta genom effektiva inköp och möjlighet att leverera hela produktsortimentet på de flesta marknader där respektive kund är verksam. Denna konkurrensfördel kommer att bli än större ju fler enheter som etableras och förvärvas.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.