Om OBOYA Horticulture Industries


Oboya Horticulture är en internationell koncern med betydande tillväxt. Tillväxten sker både organiskt och genom förvärv av bolag. Koncernen består av femton företag som är verksamma inom tillverkning och/eller försäljning av produkter relaterade till odlingsindustrin.

 

Oboya Horticultures strategi är att växa genom förvärv av företag inom samma verksamhetsområde, för att därigenom bredda utbudet av produkter, rationalisera tillverkningen och etablera oss på nya marknader och bland nya kundgrupper.

 

Branschen som Oboya Horticulture är verksam i är mycket fragmenterad och består av ett stort antal tillverkare. Däremot finns det bara några stora grossister på marknaden, men dessa har inte någon egen tillverkning. Här skiljer sig Oboya Horticulture från de övriga genom att ha en ambition att inom egna led ha hela kedjan från tillverkning till slutkund.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.