Mål och Strategi


Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings- och logistikprodukter till odlingsindustrin.

 

Oboya Horticulture har för avsikt att växa dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv av företag med kompletterande produktsortiment, men även att genomföra företagsförvärv för att etablera oss på nya marknader.

 

Företagsförvärven skall inriktas strategiskt på verksamheter som tillför bolaget nya produkter eller ger ökad geografisk spridning. Lönsamhetsmässigt är styrelsens mål att nå en vinstmarginal på sju procent, vilket bedöms som realistiskt inom några år.

 

Marknadspotential
På världsmarknaden har Oboys Horticulture en mycket liten marknadsandel. Styrelsen anser att det finns förutsättningar att växa betydligt och inom en femårsperiod nå en omsättning på någon miljard kronor med en god lönsamhet.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.