Oboyas lägesuppdatering med anledning av COVID-19

29 Apr 2020

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller Bolaget”) fortsätter anpassningen till den påverkan som följer av spridningen av COVID-19 (coronaviruset). Bolaget har tidigt vidtagit proaktiva åtgärder, och ser förändrad efterfrågan inom vissa områden. Sammantaget är situationen neutral till positiv lönsamhetsmässigt, då Oboya har erhållit flera ordrar på bärförpackingar med lock.

 

Oboyas produktionsenheter i Kina har upplevt en generellt minskad orderingång på sina exportmarknader i USA och kontinentaleuropa sedan mitten av mars, motsvarande ca 30%. Detta ser nu ut att gradvis förbättras och vi bedömer att marknaden återgår till normala nivåer om 2-3 månader. Vår kinesiska produktion representerar ca 50% av vår totala försäljning, Årlig påverkan säljmässigt innebär detta ca 4% av Oboyas totala försäljning, dock har kostnadsbasen redan anpassats motsvarande denna lägre försäljning. Sammantaget är situationen neutral lönsamhetsmässigt.

 

Bolagets försäljning av trädgårdsartiklar till hemmaodlare, som uteslutande sker i Sverige, är ner ca 20% sedan mitten av mars. Detta segment representerar dock endast ca 8% av den totala försäljningen inom Oboya.

 

Oboya upplever en starkt ökad efterfrågan på bärboxar. Inför bärsäsongen 2020 har Bolaget redan per idag erhållit kundordrar motsvarande över 10 miljoner SEK för plastlock till bärkartonger och kompletta bärboxar i plast. Majoriteten avser kunder i Norge, men också kunder i Polen och Sverige har lagt stora ordrar. Oboya har lagt till skift och arbetslag för att maximera befintlig produktion av dessa plastlock, samt hyrt in ytterligare en lokal och nödvändiga maskiner för att kunna möta efterfrågan.

 

”Det är mycket glädjande att se att förväntningarna på bärboxar nu realiseras och att produktionen går för högtryck. Vi får därmed ett bra lönsamhetsbidrag med oss in i andra kvartalet 2020. Dessutom vidtar vi proaktivt åtgärder för ytterligare utökad kapacitet då vi ser behov av en potentiellt ännu högre produktionstakt”, säger Martin Dahlberg, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Martin Dahlberg, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 76 571 88 88

E-post: martin.dahlberg@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020, kl 15.00.

 

Pressmeddelande 2020-04-29: Lägesuppdatering COVID-19

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.