Oboyas huvudägare Robert Wu begär omvandling av samtliga sina A-aktier till B-aktier

02 Jul 2019

Oboya Horticulture Industries AB:s huvudägare Robert Wu har genom Oboya Holding Hong Kong Ltd begärt omvandling av samtliga sina innehavda A-aktier i Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller ”Bolaget”) i enlighet med bolagets bolagsordning. Bolaget kommer därefter inte att ha några A-aktier utelöpande och antalet B-aktier kommer att öka med 1 995 600 B-aktier till 22 915 615 B-aktier.

 

Oboyas B-aktier handlas idag på Nasdaq First North. Styrelsen har godkänt Robert Wus begäran om omstämpling och avser ansöka om upptagande till handel av de 1 995 600 omvandlade aktierna. Bolaget får efter omvandlingen 22 915 615 B-aktier med lika röstetal, en (1) röst per aktie, varefter Robert Wu genom direkt och genom bolag kommer att äga och rösta för 11 064 041 aktier motsvarande 48,3 procent av utelöpande aktier.

 

B-aktien kommer att handlas under oförändrat kortnamn (ticker), OBOYA och oförändrad ISIN-kod, SE006259834.

 

”Vi har i Oboya nu uppnått en sådan stabilitet att det känns naturligt med endast ett aktieslag med lika röst per aktie. Jag har därför begärt omvandling av samtliga mina A-aktier till B-aktier. Min plan är att behålla mitt innehav som Oboyas individuellt största ägare utan förändringar”, säger Robert Wu.

 

Erik Penser Bank AB is Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: + 46 8-463 83 00 E-mail: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD i Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Pressmeddelande 2019-07-02: Oboyas huvudägare Robert Wu begär omvandling av samtliga A-aktier till B-aktier

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.