Oboya utser Robert Wu till ny VD och koncernchef

22 May 2018

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (publ) har utsett Robert Wu till ny VD och koncernchef.

 

Robert Wu har utsetts till ny VD i bolaget vilket är ett strategiskt beslut av styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB. Huvudsyftet med beslutet är att förstärka Oboyas tillväxt och lönsamhet de kommande åren, samt att öka tillväxttakten på den kinesiska marknaden genom samarbete med Oboyas strategiska aktieägare Tus-Holdings samt med Haier Group RRS.  

 

Robert Wu tillträder sin nya roll efter årsstämman och efterträder Mikael Palm Andersson. Mikael Palm Andersson föreslås som ny styrelseordförande under årsstämman.

 

"Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen. Som VD i Oboya Horticulture-koncernen kommer mitt fokus att vara att få tillväxten och lönsamheten inom koncernen att accelerera för att uppnå våra finansiella mål för år 2020. Vi kommer att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling, etablera oss på nya marknader och genom detta successivt öka våra marknadsandelar globalt. Jag ser mycket positivt på vår verksamhet och är övertygad om att vi har en rejäl tillväxtresa framför oss”, säger Robert Wu, VD för Oboya Horticulture Industries AB.    

 

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD för Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)735 63 09 35

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl.14.00.

 

Pressmeddelande 2018-05-22: Oboya utser Robert Wu till ny VD och koncernchef

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.