Oboya Horticulture Industries avyttrar VEFI A/S och VEFI Europa Sp.z.o.o

29 Dec 2020

Oboya Horticulture Industries AB (publ.) (”Oboya”) har idag avyttrat aktierna i två av sina helägda dotterbolag, norska VEFI A/S och polska VEFI Europa Sp.z.o.o. Köpeskillingen uppgår till  31,8 MSEK och Pamica 2 AB har idag fått tillträde till bolagen.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se  

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2020 kl. 15.00
 

Pressmeddelande 2020-12-29: Oboya avyttrar VEFI

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.