Huvudägaren Robert Wu avyttrar sitt aktieinnehav

07 Sep 2020

Oboya Horticulture Industries AB:s huvudägare Robert Wu har genom ett närstående bolag, Oboya Holding Hong Kong Ltd., sedan tidigare en värdepapperskredit hos ett kreditinstitut. Värdepapperskrediten som upptogs var avsedd för teckning i tidigare företrädesemissioner. Till följd av kraftiga svängningar i aktiekursen under länge tid, har kreditinstitutet fattat beslut om att upphöra med krediten. Oboya Holding Hong Kong Ltd. har därmed tvingats avyttra hela aktieinnehavet i Oboya, 11 547 711 st B-aktier. Aktierna har sålts till Luco Holding AB för att återbetala krediten samt diverse omvända borgensåtaganden. Försäljningspriset är 0,90 kr eller 90 öre per aktie.

 

Robert Wu äger efter ovanstående avyttring 268 259 st Oboya B-aktier via bolaget Vilujo Invest AB och 82 700 st privat, vilket således innebär att Robert ej längre är bolagets huvudägare.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information

 

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Pressmeddelande 2020-09-07: Huvudägaren Robert Wu avyttrar sitt aktieinnehav

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.