Huvudägaren avyttrar aktier på grund av överbelåning av värderspapperskredit

12 Mar 2020

Huvudägaren Robert Wu har genom närstående bolag Oboya Holding HK Ltd sedan tidigare ett värdepapperskredit hos ett kreditinstitut. Värdepapperskrediten som upptogs var avsedd för teckning i tidigare företrädesemission. Till följd av att aktiemarknaden har varit extra volatil den senaste tiden har kreditinstitutet beslutat att genomföra tvångsförsäljning av huvudägarens Oboya aktier för justering av överbelåningen. Tvångsförsäljningen sker tills överbelåningen är reglerad.

 

Oboya Holding HK Ltd ägare Robert Wu kommenterar: ”Tvångsförsäljningen av mina Oboya aktier är endast av privatekonomiska skäl och har inget med Oboya att göra. Min syn på Oboya är fortsatt oförändrad, jag tror nu, precis som då, fortsatt starkt på att Oboya kommer lyckas och därmed generera stora aktieägarvärden i framtiden. Dessutom har jag ambitionen i framtiden att fortsätta att öka mitt innehav i Oboya.”

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020 kl. 17.25.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

  

Pressmeddelande 2020-03-12: Huvudägaren avyttrar aktier på grund av överbelåning av värdepapperskredit

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.