Delårsrapport januari-mars 2018

22 May 2018

JANUARI-MARS 2018 I KORTHET

 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 20 % och uppgick till 140,6 (117,3) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (11,0) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,7 (8,6) MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till 1,1 (6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,34) kr.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

 

 • Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 20 %.
 • Oboya Horticulture har förvärvat COFA Plastics AB med dotterbolaget New World Metal Co Ltd. i Vietnam.
 • Oboya Horticulture har tecknat ett samarbetsavtal om att etablera ett joint venture-bolag i Kina.
 • Oboya Horticulture etablerar ett nytt bolag i Kina, Oboya Horticulture Technologies (Suzhou) Co. Ltd., som kommer att bedriva verksamhet inom Facility Management till odlingssektorn.
 • Oboya Horticulture får order i Brasilien och Nederländerna samt stororder i Kina.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Oboya Horticulture har publicerat kallelse till årsstämma den 22 maj 2018 och förslår nyval av styrelseordförande.
 • Oboya Horticulture har tecknat ett större samarbetsavtal med Haier Group och Tus Holdings, som innebär att Oboyas produkter och tjänster kommer att säljas via Haiers distributionskanaler i Kina. Avtalet är strategiskt viktigt och ger Oboya möjlighet att accelerera tillväxten i Kina.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl.10.00.

 

Delårsrapport Q1-2018

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.