OBOYA Horticulture Industries HK Ltd.

Oboya Horticulture Industries HK Ltd., org. nr. 6164946300006158, startades i december 2013. Företaget är ett dotterbolag till Oboya Horticulture Industries AB (publ.) och dess huvudsyfte är att verka som koncernmoder för de asiatiska företagen. I den asiatiska underkoncernen ingår åtta helägda bolag och ett bolag som ägs till 50 %.


 

Verksamhet

Oboya Horticulture Industries HK Ltd. är registrerat i Hong Kong och utgör moderbolag till den asiatiska underkoncernen. Företagets främsta uppgift är att samordna verksamheterna i dotterbolagen i Asien.

 

Produkterna som tillverkas i dotterbolagen är odlings- och bevattningsaggregat för industriell odling av blommor och grönsaker, logistikprodukter, förpackningar och säljstödsprodukter för blomsterhandeln. Försäljningen av koncernens produkter sker till marknader i mer än 25 länder.

 

Moderbolaget har en egen webshop-lösning där koncernens produkter kan inhandlas. Websidan finns på sex olika språk.

 

Oboya Horticulture Industries HK Ltd. arbetar nära kunderna och erbjuder designade kundanpassade produkter och tjänster inom blomsterbranschen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.