Nyckeltal

Nyckeltalen avser perioden januari-juni 2018.

 

TKR (DÄR INTE ANNAT ANGES)
2018-06-30
Rörelsens intäkter 284 625
Rörelsekostnader -282 239
Rörelseresultat 2 386
Resultat före skatt -811
Rörelsemarginal (%) 1 %
Immateriella tillgångar 61 569
Likvida medel 10 420
Kortfristiga skulder 195 625
Soliditet (%) 31 %
Balansomslutning 442 197
Kassalikviditet (%) 83 %
Anställda, st 539

 

 

Nyckeltalsdefinitioner
 
Rörelsemarginal Rörelseresultat/nettoomsättning
Kassalikviditet Omättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder
Soliditet Eget kapital/balansomslutning

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.