Nyckeltal

Nyckeltalen avser perioden januari-mars 2017.

 

TKR (DÄR INTE ANNAT ANGES)
2017-03-31
Rörelsens intäkter 117 293
Rörelsekostnader -108 742
Rörelseresultat 8 551
Resultat före skatt 6 632
Rörelsemarginal (%) 7 %
Immateriella tillgångar 53 588
Likvida medel 5 082
Kortfristiga skulder 152 767
Soliditet (%) 23 %
Balansomslutning 335 769
Kassalikviditet (%) 84 %
Anställda, st 443

 

 

Nyckeltalsdefinitioner
 
Rörelsemarginal Rörelseresultat/nettoomsättning
Kassalikviditet Omättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder
Soliditet Eget kapital/balansomslutning

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.