Nyckeltal

Nyckeltalen avser perioden januari-mars 2019.

 

TKR (DÄR INTE ANNAT ANGES)
2019-03-31
Rörelsens intäkter 146 846
Rörelsekostnader -140 574
Rörelseresultat 6 272
Resultat före skatt 4 433
Rörelsemarginal (%) 4 %
Immateriella tillgångar 60 535
Likvida medel 4 307
Kortfristiga skulder 237 309
Soliditet (%) 26 %
Balansomslutning 449 684
Kassalikviditet (%) 76 %
Anställda, st 508

 

 

Nyckeltalsdefinitioner
 
Rörelsemarginal Rörelseresultat/nettoomsättning
Kassalikviditet Omättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder
Soliditet Eget kapital/balansomslutning

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.