Nyckeltal

Nyckeltalen avser perioden januari-juni 2017.

 

TKR (DÄR INTE ANNAT ANGES)
2017-06-30
Rörelsens intäkter 220 095
Rörelsekostnader -208 789
Rörelseresultat 11 306
Resultat före skatt 7 385
Rörelsemarginal (%) 5 %
Immateriella tillgångar 52 708
Likvida medel 4 420
Kortfristiga skulder 157 111
Soliditet (%) 23 %
Balansomslutning 337 367
Kassalikviditet (%) 80 %
Anställda, st 420

 

 

Nyckeltalsdefinitioner
 
Rörelsemarginal Rörelseresultat/nettoomsättning
Kassalikviditet Omättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder
Soliditet Eget kapital/balansomslutning

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.