Nyckeltal

Nyckeltalen avser perioden januari-december 2017.

 

TKR (DÄR INTE ANNAT ANGES)
2017-12-31
Rörelsens intäkter 419 838
Rörelsekostnader -410 375
Rörelseresultat 9 463
Resultat före skatt 2 709
Rörelsemarginal (%) 2 %
Immateriella tillgångar 53 102
Likvida medel 11 837
Kortfristiga skulder 164 184
Soliditet (%) 35 %
Balansomslutning 374 601
Kassalikviditet (%) 77 %
Anställda, st 450

 

 

Nyckeltalsdefinitioner
 
Rörelsemarginal Rörelseresultat/nettoomsättning
Kassalikviditet Omättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder
Soliditet Eget kapital/balansomslutning

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.