Nyckeltal

Nyckeltalen avser perioden januari-september 2017.

 

TKR (DÄR INTE ANNAT ANGES)
2017-09-30
Rörelsens intäkter 321 074
Rörelsekostnader -308 690
Rörelseresultat 12 384
Resultat före skatt 5 212
Rörelsemarginal (%) 4 %
Immateriella tillgångar 52 691
Likvida medel 32 949
Kortfristiga skulder 159 804
Soliditet (%) 20 %
Balansomslutning 369 380
Kassalikviditet (%) 99 %
Anställda, st 443

 

 

Nyckeltalsdefinitioner
 
Rörelsemarginal Rörelseresultat/nettoomsättning
Kassalikviditet Omättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder
Soliditet Eget kapital/balansomslutning

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.