Nyckeltal

Nyckeltalen avser perioden januari-december 2018.

 

TKR (DÄR INTE ANNAT ANGES)
2018-12-31
Rörelsens intäkter 528 636
Rörelsekostnader -537 561
Rörelseresultat -8 925
Resultat före skatt -19 911
Rörelsemarginal (%) -2 %
Immateriella tillgångar 59 618
Likvida medel 5 929
Kortfristiga skulder 208 021
Soliditet (%) 26 %
Balansomslutning 409 763
Kassalikviditet (%) 72 %
Anställda, st 537

 

 

Nyckeltalsdefinitioner
 
Rörelsemarginal Rörelseresultat/nettoomsättning
Kassalikviditet Omättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder
Soliditet Eget kapital/balansomslutning

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.