Historik


2006
Oboya Holding Ltd. bildas i Hong Kong av Robert Wu och Eduard Salome.


Oboya Packaging Qingdao Co Ltd. bildades i Kina av Oboya Holding Ltd. Företaget producerar och säljer förpackningslösningar till odlingsindustrin.

 

2007
Oboya Metal Products Qingdao Ltd. bildades i Kina av Robert Wu. Företaget producerar och säljer logistiklösningar, framförallt blomstervagnar.

 

2008
Oboya Packaging Qingdao Co Ltd. startar inköps- och tradingverksamhet inom blomster- och växtrelaterade produkter.

 

2009
Oboya Holding Ltd. etablerar försäljningskontor i Holland.

 

2010
Oboya Packaging Qingdao Co Ltd. startar försäljning i Kina. Kontor etableras i Shanghai, Guangzhou, Beijing och Xichang.

 

2011
Robert Wu förvärvar Eduard Salomes andel av Oboya Holding Ltd. Försäljningskontoret i Holland stängs.

 

2012
Oboya etablerar Oboya Japan Ltd., Hong Kong, och påbörjar försäljning i Japan på den viktiga japanska marknaden.


Oboya Packaging Qingdao Co Ltd. startar kontor i Harbin, Kina, med fyra rysktalande säljare som har till uppgift att bearbeta den ryska marknaden.


Oboya Packaging Qingdao Co Ltd. startar lokal produktion i Kunming, vilket är Kinas produktionscentrum för blommor.

 

2013
Oboya Holding Ltd förvärvar Nu Body Scandinavia AB som namnändras till Oboya Horticulture Industries AB och blir moderbolag i Oboya Horticulture-koncernen.


Oboya Holding Ltd bildar Oboya Horticulture Industries HK Ltd., (Hong Kong), som blir moderbolag för verksamheterna i Kina och Hong Kong.


Oboya Holding Ltd startar upp Oboya Africa Ltd. i Nairobi, Kenya, tillsammans med två lokala partners och äger därigenom en tredjedel av företaget. Företaget skall förse odlare med produkter på den viktiga Afrikamarknaden, i första hand för kunder/odlare i Kenya och Etiopien.

 

2014
Oboya Horticulture Industries AB förvärvar Oboya Horticulture Industries Ltd. inklusive dess dotterbolag.

 

VEFI A/S, Norge, och VEFI Europa Sp.z o.o., Polen, förvärvas.


ElmerPrint A/S, Danmark, förvärvas.


Oboya Horticulture Poland Sp. z o.o., Polen, startas upp, samtidigt förvärvas en fastighet på ca 3 000 kvm i Rybnik, där bolaget skall bedriva sin verksamhet. Oboya Horticulture Poland Sp.z o.o. förvärvar även inkråmet av en mindre förpackningstillverkare i Polen.


ElmerPrint A/S' produktionsmaskiner flyttas över till Oboya Horticulture Poland Sp.z o.o. för att rationalisera produktionen och sänka produktionskostnaderna.


VEFI A/S förvärvar inkråmet och bolagsnamnet av en mindre kruktillverkare, Figulus AB, och startar samtidigt ett bolag med samma namn. Figulus AB:s produktionsmaskiner flyttas över till VEFI Europa Sp.z o.o.


Oboya Horticulture Industries AB förvärvar de externa samarbetspartnernas andelar i Oboya Africa Ltd och därmed äger koncernen 100 % av bolaget.

 

2015

Oboya Horti Supplies AB startas i Sverige.

 

Oboya Horticulture Industries AB förvärvar inkråm av CombiPot A/S, Danmark. Verksamheten drivs vidare i ett dotterbolag till ElmerPrint A/S, CombiPot Danmark ApS.

 

Oboya Horticulture startar och utvecklar e-handel i Kina.

 

2016

Oboya Horticulture förvärvar 100 % av Oboya Finance Shanghai Ltd. som äger 50 % av aktierna i Green Tech-bolaget ShangPa Shanghai Information Technologies Ltd. i Shanghai, Kina.

 

I oktober startar Oboya Horticulture Industries produktion av Flow Pack under i dotterbolaget ElmerPrint A/S' lokaler i Vejle i Danmark. Produktionen avser laserperforerade förpackningsmaterial till grönsaks- och blomsterindustrin. 

 

2017

Oboya Horticulture startar ett nytt bolag, Qingdao Oboya Agricultural Technology Co. Ltd. Bolagets verksamhet omfattar konsultation, projektledning och varuförsäljning. Bolaget arbetar som en partner till odlare inom frukt- och grönsaksindustrin i Kina.

 

2018

Oboya Horticulture förvärvar det svenska bolaget COFA Plastics AB med dess dotterbolag New World Metal Ltd. i Vietnam i januari 2018.

 

I februari 2018 etablerar Oboya Horticulture ett nytt bolag, Oboya Horticulture Technologies Co., Ltd. i Suzhou, Kina, med verksamhet inom Facility Management till odlingsektorn.

 

I november 2018 fusioneras det svenska bolaget Figulus AB med Oboya Horti Supplies AB.

 

2019

CombiPot Danmark ApS, dotterbolag till Oboya Danmark A/S, avyttras i april 2019.

 

2020

Oboya Danmark A/S går i konkurs i mars 2020.

 

Det vietnamesiska bolaget New World Metal Lts. säljs i juli 2020.

 

I december 2020 säljs det norska dotterbolaget VEFI A/S  och det polska dotterbolaget VEFI Europa Sp. z o.o.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.