Sista dag för handel med BTA B i Oboya

06 Dec 2019

Oboya Horticulture Industries AB: s (” Oboya” eller” Bolaget”) företrädesemission har registrerats vid Bolagsverket. Sista dag för handel i Bolagets betalda tecknade aktier, OBOYA BTA B, är den 11 december 2019. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 13 december 2019. De nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 17 december 2019.

 

Efter registrering av företrädesemissionen och den kvittningsemission som offentliggjordes den 25 november 2019 uppgår Oboyas aktiekapital till 1 256 175,08 SEK och antalet B-aktier till 34 485 918.

 

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

 

Pressmeddelande 2019-12-06: Sista dag för handel med BTA i Oboya.pdf

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.