Oboyas lägesuppdatering med anledning av COVID-19

31 Mar 2020

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller Bolaget”) har sedan utbrottet och spridningen av COVID-19 (coronaviruset) följt utvecklingen och påverkan noga. Bolaget har vidtagit proaktiva åtgärder för att minska risken för Bolagets personal samt säkerställa kontinuitet i verksamheten.

 

Oboya-koncernen är en ledande helhetsleverantör av odlingsprodukter över hela världen till såväl blomsterindustrin som för frukt och grönt. Koncernen finns representerad i många länder som t.ex. Sverige, Danmark, Norge, Polen, Kina, Kenya och Vietnam.

 

De fulla effekterna av COVID-19 är fortsatt svåra att överblicka helt men bolaget ser en kraftig nedgång av efterfrågan från blomsterindustrin, som framförallt påverkar vår danska verksamhet negativt. Oboya har fattat beslut att ansöka om att försätta den danska verksamheten i konkurs och att alla anställda sägs upp (se separat pressmeddelande). Verksamheten i Danmark har länge besvärats av otillfredställande lönsamhet.

 

Bolaget ser en ökad efterfrågan på i övriga länderna på den skandinaviska marknaden, avseende odlingsprodukter mot frukt och grönt. I och med oron för COVID-19 blir det också alltmer viktigt med mer hygieniskt lämpliga förpackningar för att undvika smittspridning i försäljningsledet, d v s i butikerna.

 

I Kina har marknaden återgått i det närmaste till det normala, men vi ser en viss minskad efterfrågan mot våra kinesiska fabriker för export till Europa och USA under andra halvan av mars. Bolaget bevakar händelseutvecklingen noga och följer lokala myndigheternas rekommendationer och beslut för att löpande kunna anpassa verksamheten och kostnadsbasen i den takt som situationen utvecklas.

 

Proaktiva åtgärder är tagna för att skydda vår personal och Bolaget har i ett tidigt stadium beslutat att undvika resor när så är möjligt. Resor till länder med stor spridning av COVID-19 har stoppats helt. Dessutom ges medarbetare möjlighet till att arbeta hemifrån i de fall där distansarbete fungerar. Bolaget har uppmanat medarbetarna att följa de rekommendationer och beslut som ges från lokala myndigheter samt att anpassa sig efter hur situationen utvecklas.

 

"Vår främsta prioritering idag är att skydda våra anställda och deras familjers hälsa. Vi vidtog försiktighetsåtgärder tidigt och kan idag konstatera att vi har upprätthållit en hög servicenivå mot våra kunder. Vi är fortsatt på god väg att uppnå de mål vi har satt upp för verksamheten", säger Martin Dahlberg, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Martin Dahlberg, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 76 571 88 88

E-post: martin.dahlberg@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl.07.50.

 

Om Oboya Horticulture Industries AB

 

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam och Polen. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

 

Pressmeddelande 2020-03-31: Oboyas lägesuppdatering med anledning av COVID 19

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.