Oboyas lägesuppdatering med anledning av COVID-19

07 Apr 2020

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller Bolaget”) fortsätter anpassningen till den påverkan som följer av utbrottet och spridningen av COVID-19 (coronaviruset). Bolaget har tidigt vidtagit proaktiva åtgärder och ser en ökad efterfrågan inom vissa verksamhetsområden.

 

Oboya upplever en starkt ökad efterfrågan på vissa av bolagets produkter som exponeras för COVID-19. Inom butiksförsäljningen ställs det numera ökade krav på särpaketering av frukt och grönt av hygieniska skäl. Inför den stundande jordgubbsäsongen ser vi därför en kraftigt ökad orderingång för plastlådor med lock från den norska, svenska och polska marknaden.

 

Bolaget har inga behov av att permittera anställda i produktion, utan kommer istället att öka bemanningen under kvartal två 2020 för att möta den ökade efterfrågan på bolagets produkter.

 

”COVID-19 innebär ett fortsatt starkt förändringstryck på vår verksamhet. Det vi förlorar i efterfrågan på vissa delar ser vi ut att kunna kompensera med god marginal på annat håll. Vi är glada över att kunna säkerställa fortsatt arbete för vår uppskattade personal”, säger Martin Dahlberg, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Martin Dahlberg, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 76 571 88 88

E-post: martin.dahlberg@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

 

Om Oboya Horticulture Industries AB

 

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam och Polen. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

 

Pressmeddelande 2020-04-07: Oboyas lägesuppdatering med anledning av COVID-19

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.