Oboyas dotterbolag i Danmark ansöker om konkurs och tar nedskrivningar på 54 MSEK

31 Mar 2020

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller Bolaget”) tar nedskrivningar och reserveringar samt ansöker om konkurs för det danska dotterbolaget. Beslutade nedskrivningar och reserveringar uppgår till 54 MSEK, varav 0 MSEK har likviditetseffekt. Verksamheten har det senaste året visat otillfredsställande resultat, vilket accentuerats av utbrottet och spridningen av COVID-19 (coronaviruset). Blomsterindustrins kraftiga nedgång har starkt negativt påverkat Oboyas danska verksamhet, varvid styrelsen tvingats begära det danska dotterbolaget i konkurs per idag den 31 mars 2020.

 

Oboyas försäljning på den danska marknaden är tungt viktad mot blomsterindustrin som med COVID-19, sedan två veckor tillbaka, visar en mycket kraftig nedgång i efterfrågan. Styrelsen bedömer att nedgången är relativt varaktig och på ett avgörande sätt kommer att skada verksamheten och tvingas därmed till dessa drastiska åtgärder.

 

Beslutade nedskrivningar och reserveringar påverkar Oboyas eget kapital negativt med 54 MSEK, varav 0 MSEK påverkar Bolagets likviditet. Samtliga anställda i Danmark kommer att sägas upp.

 

Beslutade åtgärder bedöms ge en positiv inverkan på kassaflödet för helåret 2020.

 

"Det är väldigt tråkigt att tvingas till denna åtgärd som försätter anställda, leverantörer och kunder i en svår situation. Vi ser samtidigt ingen annan möjlighet när efterfrågan på våra produkter i Danmark på väldigt kort tid minskat dramatiskt. Vi kommer nu att lägga all kraft på att stötta och utveckla våra andra delar inom koncernen. Det är betryggande för oss att se en ökad efterfrågan i Norge, Sverige och Finland, särskilt mot frukt och grönt", säger Martin Dahlberg, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Martin Dahlberg, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 76 571 88 88

E-post: martin.dahlberg@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl.07.50.

 

Pressmeddelande 2020-03-31: Oboyas dotterbolag i Danmark ansöker om konkurs.pdf

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.