Oboya utser Martin Dahlberg till ny VD

27 Mar 2020

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller ”Company”) har utsett Martin Dahlberg till ny VD och tillträder med omedelbar verkan och den 27 mars 2020. Dessutom föreslår styrelsen nyval av Robert Wu som ordinarie styrelseledamot vid årsstämman den 20 maj 2020.

 

Martin Dahlberg är civilingenjör inom industriell ekonomi från Lunds tekniska universitet. Martin anslöt nyligen till Oboya som COO och vice VD. Innan dess arbetade han som Director Global Sales på ett börsnoterat företag. Martin har under hela sin karriär haft flera ledande befattningar vid olika företag där han har visat stor kapacitet och utmärkta försäljningsresultat.

 

Joachim von Schéele, interim ordförande för Oboya kommenterar:

”Vi är oerhört glada och välkomna Martin Dahlberg som ny VD för Oboya. Robert Wu har gjort ett fantastiskt jobb sedan han återvände för att leda företagets verksamhet, och vi är tacksamma för hans bidrag. Redan för ett halvt år sedan började vi undersöka en möjlig övergång, och när vi nyligen lärde oss Martin var det fantastiskt att inse att vi hade rätt person att ta över efter Robert. Förra året började vi fokusera på en helt integrerad Oboya och lönsamhet före försäljningsökning. Vi litar på att Martin kommer att göra ett utmärkt jobb med att ta oss vidare, fortsätta att utveckla Oboya och skapa aktieägarvärde. Vi gratulerar Martin till hans nya tjänst och önskar honom all framgång! ”

 

Martin Dahlberg kommenterar:

”Jag är hedrad att får möjligheten att leda Oboya. Sedan jag gick med i Oboya är jag ännu mer övertygad om företagets affärspotential och jag kommer att fortsätta fokusera på ytterligare förbättrad kundtillfredsställelse och lönsamhet i alla aspekter. Detta kommer då att ligga till grund för vår framtida tillväxt. "

 

Robert Wu kommenterar:

”Jag är mycket glad över att ha Martin ombord. Martin kommer att fortsätta att konsolidera verksamheten för att förbättra Oboyas lönsamhet. Jag lämnar nu rollen som VD, men är fortsatt engagerad i företaget och dess positiva framtid. Jag kommer att fortsätta behålla min position som huvudaktieägare och jag kommer att vara en kandidat för att gå in i styrelsen för Oboya vid årsstämman i maj ”.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Martin Dahlberg, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 765 718 888

E-post: martin.dahlberg@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl.11.15.

  

Pressmeddelande 2020-03-27: Oboya utser ny VD

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.