Oboya tar flera nya order i Polen

15 Jun 2018

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya”) har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o i Rybnik, Polen, tagit sin första och flera order avseende odlingssubstrater från nya kunder i Polen.

 

De nya orderna är Oboyas första order avseende odlingssubstrater i Polen och i Europa. Den första ordern avser leverans av flera containers till två ledande blomsterodlare i Polen. Odlingssubstraterna kommer att levereras omgående och substraterna kommer huvudsakligen att användas för odling av blommor. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 160 TPLN, motsvarande ca 380 TSEK. 

 

Ett av Oboyas försäljningsmål under 2018 är att utveckla försäljningen av substrater och ta marknadsandelar inom substrater i Europa. På den kinesiska marknaden har Oboya markant ökat försäljningen av substrater och Oboya ämnar uppnå en betydande försäljning på den europiska marknaden på sikt.

 

 ”Det är väldigt glädjande att vi tar vår första substratorder i Polen och i Europa. Vi ser en allt större efterfrågan på våra produkter bland våra kunder och detta innebär att vårt koncept som one-stop-shop leverantör fungerar på de flesta marknader där Oboya verkar”, säger Robert Wu, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 11.30.

 

Pressmeddelande 2018-06-15: Oboya tar flera nya order i Polen

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.