Oboya säljer produktionsfastighet i Kina och frigör 38,4 MSEK

05 Sep 2019

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya”) har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Metal Qingdao Co., Ltd. i Qingdao, Kina, tecknat avtal om försäljning av bolagets produktionsfastighet. Försäljningspriset uppgår till 28,0 MCNY, motsvarande 38,4 MSEK. Försäljningen innebär en positivt resultateffekt under tredje kvartalet 2019 om 15,2 MCNY, motsvarande 20,8 MSEK. 

 

Oboya har genom sitt helägda dotterbolag i Qingdao, Kina, tecknat avtal om försäljning av bolagets produktionsfastighet. Försäljningen innebär en positiv resultateffekt om 15,2 MCNY, motsvarande 20,8 MSEK, förbättring av bolagets likviditet med 15 MSEK samt reduktion av bolagets skuldsättning med 23 MSEK. Köparen Qingdao Huaxian Zhineng Keji Co., Ltd är ett lokalt bostadsutvecklingsbolag i Qingdao med plan att bygga nya bostäder. Oboya Metal Qingdaos verksamhet ska fortsättningsvis drivas i hyrda lokaler.

 

Försäljningen sker med anledning av att området under de senaste åren utvecklats från industriområde till bostads- och kulturområde. Detta har väsentligt ökat fastigheternas marknadsvärde. I och med detta finns intresse i marknaden också för Oboyas andra helägda dotterbolag Oboya Packaging Qingdaos produktionsfastighet, som ligger i anslutning till den sålda fastigheten. Underliggande marknadsvärdering för denna uppgår till 24–28 MCNY, motsvarande 33–38 MSEK. Bolagets produktion kommer efter försäljning fortsättningsvis att drivas i hyrda lokaler. Delar av produktionen kommer även att flyttas till Oboyas fabrik i Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

”Jag är mycket nöjd med den genomförda försäljningen av en av våra fastigheter i Qingdao, även om försäljningen tagit längre tid än ursprungligen planerat. Vi har till detta också vår andra fastighet i Qingdao under försäljning, vilken vi hoppas kunna genomföra under fjärde kvartalet 2019 och senast under första kvartalet 2020. Det är väldigt tillfredställande att se högre försäljningsvärden än våra ursprungliga indikationer. Vi kan nu renodla och effektivisera vår kapitalstruktur, väsentligt förstärka vår likviditet samt återbetala en del skulder”, säger Oboyas VD Robert Wu.    

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

 

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 09.00.

 

Om Oboya Horticulture Industries AB

 

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

 

Pressmeddelande 2019-09-05: Oboya säljer produktionsfastighet i Kina och frigör 38,4 MSEK

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.