Oboya säljer en av sina verksamheter i Danmark

28 Jun 2019

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya”) har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Danmark A/S (”Oboya Danmark”) i Vejle, Danmark ingått i avtal om att sälja Combipot Danmark ApS (”Combipot”) i Odense, Danmark till ett värde om 4,0 MDKK, motsvarande ca 5,7 MSEK. Försäljningen möjliggör för Oboya att konsolidera verksamheten i Danmark samt fokusera på bolagets lönsamhet.

 

Oboya har genom sitt helägda dotterbolag i Danmark ingått avtal att sälja dotterbolaget Combipot Danmark ApS i Danmark till köparen Qingdao Bairuide Chemical Co., Ltd i Kina, med verksamhet inom utveckling, produktion och försäljning inom kemikaliebranschen. Avtalet har tecknats med retroaktivt tillträde av aktierna den 5 april 2019. Försäljningspriset uppgår till 4,0 MDKK, motsvarande ca 5,7 MSEK.

 

Oboya är nöjt med överenskommelsen och försäljningen av Combipot Danmark ApS då verksamheten inte visat utveckling enligt våra förväntningar sedan förvärvet i september 2015. Försäljning möjliggör en konsolidering av verksamheten i Danmark och den danska marknaden förblir en hemmamarknad för Oboya.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: + 46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD i Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 17:00.

 

Pressmeddelande 2019-06-28: Oboya säljer en av sina verksamheter i Danmark

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.