Oboya riskerar nedskrivningar för osäkra fordringar på 53 MSEK

04 Jun 2020

Oboya Horticulture Industries AB har uppdaterat sin bedömning av kortfristiga fordringar i Kina och ser en risk för att behöva skriva ner dessa med 53 MSEK. Den eventuella nedskrivningen har ingen koppling till COVID-19, där bolaget fasthåller sin bedömning att COVID-19 effekterna sammantaget ger en neutral till positiv lönsamhetseffekt på helåret 2020.

 

Oboya ser en risk för att behöva skriva ner kortfristiga fordringar med totalt 53 MSEK, vilket kommer att belasta kvartal 2, 2020. Av dessa fordringar uppkom 14 MSEK 2015, 17 MSEK 2016 och 22 MSEK 2017, men bedöms svåra att kunna realisera, varför hela beloppen riskeras att behövas skrivas ner. Den eventuella nedskrivningen ger ingen kassaflödeseffekt, och det egna kapitalet för koncernen, på för närvarande ca 84 MSEK, bibehålls på över 31 MSEK. Fordringarna har ingen koppling till COVID-19, och pandemins effekter bedöms fortsatt totalt sett neutralt till positivt lönsamhetsmässigt för bolaget för innevarande år.

 

En extern revisionsfirma kommer att engageras för att ge sin bedömning av fordringarnas säkerhet. Oboya är under 2020 inne i ett år där ledningen genomlyser alla delar av verksamheten för att uppnå en stabil lönsamhet som ska utge basen för kraftig tillväxt under de kommande åren.

 

”Det är besvärande att eventuellt behöva göra ytterligare en stor nedskrivning, samtidigt som jag är glad att vi på ett professionellt sätt hanterar osäkra fordringar i vår balansräkning. 2020 kommer att vara ett tufft år med stora nedskrivningar, men kommer att göra oss redo och mottagliga för lönsam tillväxt de kommande åren. Vår underliggande affär mår fortsatt bra ”, säger Martin Dahlberg, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information


Martin Dahlberg, CEO Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Tel: + 46 76 571 88 88
E-post: martin.dahlberg@oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni kl 21.00.

 

Pressmeddelande 2020-06-04: Oboya riskerar nedskrivningar för osäkra fordringar på 53 MSEK

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.