Oboya ökar produktionskapacitet och genomför effektivisering av organisationen i Polen

20 Nov 2019

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller “Bolaget”) har beslutat att genomföra ytterligare investeringar i nya maskiner om ca 5 MSEK i fabriken Skierniewice, Polen. Bakgrunden till investeringsbeslutet är att Bolaget under den senaste perioden har erhållit förfrågningar samt ökad orderingång av odlingskrukor. Parallellt med de nya investeringarna genomför Oboya sammanslagning av de polska dotterbolagen i koncernen. Sammanslagningen är en del av tidigare kommunicerade lönsamhetsförbättrande åtgärder och Bolagets strategiska plan för att uppnå en nettomarginal om 5–7 procent.

 

Oboya har beslutat att genomföra ytterligare investeringar i nya maskiner om ca 5 MSEK i fabriken i Skierniewice, Polen. Investeringarna genomförs för att möta den ökade orderingången samt stärka Bolagets närvaro på den nordiska marknaden som är målmarknaden för produkterna. Investeringen finansieras dels genom egna medel och dels genom banklån. Bolaget bedömer att investeringen sammantaget kommer att förbättra Oboyas lönsamhet och hela investeringen beräknas vara fullt återbetalt under kommande två år.

 

De nya maskinerna kommer initialt att producera odlingskrukor såväl i återvinningsbara plast som biomaterial som minskar energianvändning, vilket främjar miljön och hållbarheten. Maskinerna levereras under januari 2020 och kommer att tas i drift med omedelbar verkan.

 

Parallellt med de nya investeringarna genomför Oboya sammanslagning av de helägda dotterbolagen VEFI Europa Sp.z. o.o. och Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o. till en juridisk enhet i Polen. Sammanslagning är del av tidigare kommunicerade lönsamhetsförbättrande åtgärder. Sammanslagningen innebär kostnadsbesparingarna som är hänförliga till minskade kostnader för personal och diverse administrativa tjänster som totalt uppgår till cirka 2,0 MSEK årligen med full effekt från januari 2020. 

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

 Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

 

Om Oboya Horticulture Industries AB

 

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

 

Pressmeddelande 2019-11-20: Oboya ökar produktionskapacitet och genomför effektivisering av organisationen i Polen

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.