Oboya ökar försäljningen av miljövänliga odlingsprodukter

17 Mar 2020

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller Bolaget”) har mottagit flera förfrågningar avseende miljövänliga odlingsprodukter tillverkade av svenskt biomaterial. Under stundande högsäsong har bolaget tagit flera order från kunder och odlare av färska örter och sallader på den skandinaviska marknaden. Oboya förväntar att försäljningen av miljövänliga odlingsprodukter kommer att öka successivt under året.

 

Oboya verkar för att främja miljö och hållbarhet inom odlingsindustrin genom att erbjuda miljövänliga odlingsprodukter. Under år 2019 uppgick försäljningen av miljövänliga odlingsprodukter till ca 11,9 MSEK. Bolaget har under början av 2020 ökat denna försäljning och ytterligare försäljningsökning förväntas under året.

 

Miljövänliga odlingsprodukter som är tillverkade av svenskt biomaterial är såväl fullt nedbrytbara som återvinningsbara. Oboya ämnar fortsätta växa inom segmentet och bedömer användningen av biomaterial som en viktig hörnsten i omställningen till en fossilfri odlingsindustri.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 735 630 935

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

  

Pressmeddelande 2020-03-17: Oboya ökar forsäljningen av miljövänliga odlingsprodukter

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.