Oboya inleder försäljning av produktionsanläggning och mark i Kina

23 Nov 2018

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya”) inleder försäljning av sitt helägda dotterbolag Oboya Metal Products Co., Ltd:s produktionsanläggning och mark i Qingdao, Kina. Den underliggande marknadsvärderingen av byggnaden och marken uppgår till mellan ca 35-45 MCNY, motsvarande mellan ca 46-59 MSEK.

 

Oboya inleder försäljningen av dotterbolaget Oboya Metal Products Co., Ltd:s produktionsanläggning och mark i Qingdao, Kina. Produktionsfastigheten med tillhörande mark förvärvades under 2006 och omfattar en yta på ca 12 000 kvm. Försäljningen sker på grund av att området under de senaste åren utvecklats från industriområde till bostads- och kulturområde. Den underliggande marknadsvärderingen av anläggningstillgångarna uppgår till mellan ca 35-45 MCNY, motsvarande mellan ca 46-59 MSEK. Försäljningen kommer att ta tid och beräknas att ske under första halvåret 2019.

 

Försäljningen kommer inte att påverka Oboyas verksamhet och framtida tillväxtplaner i Kina, utan produktionen kommer att fortlöpa i en annan hyrd produktionsanläggning, alternativt flyttas produktionen till Oboyas egna fabrik i Ho-Chi Minh City, Vietnam. Oboya har idag tre olika produktionsanläggningar i Kina varav två i Qingdao och en i Kunming. Försäljningslikviden om 46-59 MSEK kommer att bidra positivt till koncernens likviditet och kommer att användas dels för återbetalning av lån och dels för finansiering av Oboyas framtida tillväxt.  

 

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 09.00.

 

Pressmeddelande 2018-11-23: Oboya inleder försäljning av produktionsanläggning i Kina

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.