Oboya Horticulture tar flera order i Kina

18 Oct 2017

Oboya Horticulture har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Agricultural Technologies Co., Ltd, tagit flera orders i Kina. De avser konsultation, teknisk service och uppbyggnad av växthus till flera kunder. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 11,0 MCNY, motsvarande ca 13,4 MSEK.

 

”Det är glädjande att det finns en stor efterfrågan på Oboyas tjänster i Kina. Genom vår kunskap inom odlingsteknologi tillför vi våra kunder specialistkunskap och därigenom även försäljning av våra produkter. Odlingsindustrin är idag ett prioriterat område i Kina och vi räknar med en betydande tillväxt de närmaste åren.” säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

 

Pressmeddelande 2017-10-18: Oboya tar flera order i Kina

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.