Oboya Horticulture har tecknat avtal med ny kund i Kina

28 Feb 2017

Oboya Horticulture har genom sitt dotterbolag Oboya Metal Products Co., Ltd, Kina, tecknat avtal med ett större jordbruksbolag i Kina. Avtalet avser leverans av metallprodukter och kommer att levereras löpande under 2017. Ordervärde uppskattas till ca 15 MCNY under 2017.

 

"Våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviter i Kina under de senaste åren har resulterat i att Oboyakoncernen blir ett allt mer etablerat varumärke. Vi utvecklar kontinuerligt vår produktportfölj för att möta efterfrågan på den kinesiska marknaden. Kina utgör en av våra huvudmarknader där vi ser en stark tillväxt de närmaste åren", säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

 

Pressmeddelande 2017-02-28: Avtal i Kina

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.