Oboya Horticulture genomför listbyte till Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning

12 Dec 2017

Oboya Horticulture Industries AB (publ) ("Oboya Horticulture" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 18 december 2017. Handel i Bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra med sista dag för handel på AktieTorget den 15 december 2017.

 

"Noteringen på Nasdaq First North är ett viktigt steg på Oboya Horticultures tillväxtresa. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i Bolaget. Jag vill även passa på att tacka Aktietorget för ett mycket gott samarbete under de åren som gått ", säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Oboya Horticulture kommer fortsatt att handlas under kortnamnet OBOYA B med nuvarande ISIN-kod SE0006259834. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

 

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North har bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Oboya Horticultures hemsida, www.oboya.se.

 

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017.

 

Pressmeddelande 2017-12-12: Oboya genomför listbyte

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.