Oboya förvärvar COFA Plastics AB

04 Jan 2018

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya”) har idag ingått avtal om att förvärva COFA Plastics AB (”COFA”) i Trångsund med dotterbolaget New World Metal Company Ltd (”NWM”) i Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

Avtalet innebär att Oboya förvärvar samtliga aktier i bolagen och övertar all verksamhet i COFA i Sverige samt produktionsanläggningen med fastighet i Vietnam. I förvärvet inkluderas en bred produktportfölj, ett antal välkända varumärken, en stabil och bred kund- och partnerbas med nationella och internationella relationer. Tillträde till bolagen sker den 11 januari 2018 enligt avtalet. Köpeskillingen uppgår till 15 MSEK varav hälften betalas kontant av Oboya och resterande finansieras genom externt banklån.

 

Genom förvärvet tar Oboya det riktigt stora steget in på den skandinaviska konsumentmarknaden. COFA har genom åren byggt upp ett brett kontaktnät med välkända kunder inom detaljhandeln. Oboya kommer under verksamhetsåret att utöka COFAs produkterbjudande genom att integrera delar av Oboyas produktsortiment i COFAs produkterbjudande.

 

Sedan september 2017 har Oboya erhållit ett exklusivt återförsäljaravtal med tyska COMPO. Avtalet avser ensamrätt att distribuera, marknadsföra och sälja COMPOs produktsortiment i Skandinavien, som omfattar bland annat planteringsjord, mineralgödsel, blåkorn, jordförbättringsmedel med mera. COMPOs produktsortiment kommer även att inkluderas i COFAs produkterbjudande och kommer på sikt att nå ut till en större kundkrets inom detaljhandeln i Skandinavien.  

 

Om COFA och NWM

 

COFA Plastics AB grundades 1967 och verksamheten består av försäljning, produktion och trading av kundanpassade produkter till hem och trädgård för detaljhandel samt till återförsäljare. COFA har sitt säte i Trångsund utanför Stockholm samt har lager i Motala. Antalet anställda uppgår till tio personer. År 2016 uppgick omsättningen till ca 51,6 MSEK med ett rörelseresultat på ca 1,2 MSEK. COFA har haft en positiv utveckling genom åren och har en stark balansräkning med en soliditet om ca 58 %. Tillverkningen av COFAs produkter sker i det helägda dotterbolaget New World Metal Company Ltd i Ho Chi Minh City, Vietnam. Produktionsfastigheten har en totalyta om ca 8 500 m². NWM förser och säkrar leveranser till COFAs kunder, som har höga krav på pris och kvalitet. NWN omsättning för år 2016 uppgick till ca 10,6 MSEK och rörelseresultatet var ca 0,3 MSEK.

 

Bakgrund, motiv och synergier

 

Förvärvet av COFA är ett strategiskt viktigt steg för Oboya som har som långsiktigt finansiellt mål att uppnå en stark tillväxt för de kommande åren samt uppnå en omsättning om 1 miljard kronor fram till år 2020. De skalfördelar och effektivitetsförbättringar som samgåendet av verksamheterna ger, skapar goda förutsättningar för uppnå betydande tillväxt på den alltmer konkurrensutsatta och globaliserade odlingsindustrin. Oboya stärker ytterligare sitt produkterbjudande samt öppnar upp en ny försäljningskanal mot konsumentmarknaden.  Genom att samordna Oboyas och COFAs verksamheter skapas en solid plattform för tillväxt på den skandinaviska konsumentmarknaden. COFA har ett konsumenterbjudande som kompletterar Oboyas varumärken. COFAs landsomspännande distributions- och logistiknätverk skapar också en möjlighet att erbjuda ännu fler produkter till en bredare grupp av konsumenter. Förvärvet förväntas ge kostnadssynergier som uppskattas totalt till 5,0 MSEK under verksamhetsåret. Engångskostnader för implementeringsåtgärder beräknas till ca 1,0 MSEK och engångsinvesteringarna beräknas till ca 2,0 MSEK.

 

”Vi välkomnar Oboya som ny ägare till COFA. Som en del i Oboya får vi en möjlighet att sätta vårt erbjudande i ett bredare sammanhang, där vi når ut till en större kundbas. Jag är glad att Oboya blir COFAs nya ägare eftersom vi delar samma värderingar och vi har en väl fungerande samsyn på utvecklingen för vår verksamhet”, säger Mats Johansson, VD för COFA Plastics AB.

 

”Förvärvet av COFA är en del av Oboyas tillväxtstrategi att växa antingen genom förvärv eller organisk tillväxt. Genom COFA tar Oboya det stora steget in på konsumentmarknaden. Vi är nöjda med förvärvet och det finns positiva synergier mellan bolagen. Vi räknar med en betydande tillväxt inom kundsegmenten de närmaste åren", säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018 kl.18.20.

 

Pressmeddelande 2018-01-04: Oboya förvärvar Cofa

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.