Oboya får order på blomstervagnar i Kina

04 Sep 2018

Oboya Horticulture Industries AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Metal Qingdao Co. Ltd. i Qingdao, Kina, tagit en större order på blomstervagnar från en kund i Nordamerika. Ordervärdet uppgår till ca 1,4 MUSD, motsvarande ca 12,8 MSEK.

 

Ordern avser huvudsakligen leverans av 9 000 blomstervagnar och kommer att levereras från oktober och fram till december 2018. Ordervärdet uppgår till 1,4 MUSD, motsvarande ca 12,8 MSEK.  Den nordamerikanska kunden är ett av de ledande logistik-, transport- och serviceföretagen inom odlingsindustrin i Nordamerika. Blomstervagnarna kommer att användas för såväl effektiv transport som för exponering av växter eller blommor i butik.

 

"Det är glädjande att det finns en stor efterfrågan på Oboyas produkter i Nordamerika. Vi kommer att fokusera på att etablera oss på marknaden och därigenom successivt öka våra marknadsandelar globalt”, säger Robert Wu, VD för Oboya Horticulture Industries AB.    

 

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 sep 2018 kl. 13.40.

 

 

Pressmeddelande 2018-09-04: Oboya får order på blomstervagnar i Kina

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.