Oboya får en ny order på odlingskrukor i Finland

22 Nov 2018

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya”) har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Horti Supplies AB fått en order på odlingskrukor från en kund i Finland. Ordervärdet uppgår till ca 1,2 MEUR, motsvarande ca 12,7 MSEK, fördelat över två år fr.o.m. 2019.

 

Ordern avser leverans av odlingskrukor till ett av de ledande odlingsbolagen inom sallad och färska örter i Finland. Ordervärdet uppgår till ca 1,2 MEUR, motsvarande ca 12,7 MSEK och kommer att levereras från år 2019 och fram till år 2020. Den finska marknaden är en relativt liten marknad för Oboya, men bolaget ämnar växa här och den finska marknaden kommer även på sikt att ingå i Oboyas hemmamarknader.

 

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 09.30.

 

Pressmeddelande 2018-11-22: Oboya får en ny order i Finland

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.