Oboya etablerar nytt bolag i Holland

11 Jan 2018

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya”) har beslutat att etablera ett nytt helägt bolag i Nederländerna med verksamhet inom marknadsföring, inköp och försäljning av Oboyas produktsortiment till kunder på den centraleuropeiska marknaden.

 

Försäljningsbolaget kommer att heta Oboya Horticulture Holland B.V. med säte i Heenvliet, Nederländerna. Bolaget kommer att etableras under det första kvartalet 2018 med verksamhet inom marknadsföring, inköp och försäljning av Oboyas produktsortiment till kunder på den centraleuropeiska marknaden. Bolaget kommer att ledas av Ed Salome, nederländsk medborgare som har lång och gedigen erfarenhet inom odlingsindustrin.   

 

Syfte med etableringen av bolaget är att möta den växande efterfrågan på Oboyas produktsortiment på marknaden och att skapa en bas för fortsatt tillväxt på den centraleuropiska marknaden. Vidare skall bolaget arbeta med inköp av produkter och teknologi inom Horticulture för den asiatiska marknaden.  

 

”Bildandet av ett nytt bolag i Holland är ett viktigt steg för Oboyas tillväxtresa. Den centraleuropeiska marknaden är en marknad med stor tillväxtspotential för Oboya. Bolaget kommer att fokusera på att uppnå en betydande tillväxt under verksamhetsåret vilket ligger i linje med vår tillväxtsstrategi om att uppnå 1 miljard SEK i omsättning år 2020”, säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

  

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018 kl 15.40.

 

Pressmeddelande 2018-01-11: Oboya etablerar nytt bolag i Nederländerna

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.