Oboya etablerar joint venture-bolag

10 Jan 2018

Oboya Horticulture Industries AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Horticulture Industries HK Ltd (”Oboya”) i Qingdao, Kina tecknat ett samarbetsavtal med Beijing Kebai Sience Inc.Co., Ltd (”Kebai”) i Kina om att etablera ett joint venture-bolag i Kina.

 

Samarbetsavtalet innebär att Oboya och Kebai kommer att etablera ett gemensamt joint venture-bolag med säte i Laiwu City, Shandong Province i Kina, under första kvartalet 2018. Enligt avtalet kommer Oboya att äga 51 % av aktierna och resterande 49 % kommer att ägas av Kebai. Det nya joint venture-bolaget kommer att heta Oboya Kebai Digital Agriculture Technology Co., Ltd.

 

Syfte med etableringen av joint venture-bolaget är att utveckla och digitalisera den kinesiska odlingsindustrin. Joint venture-bolaget kommer att erbjuda digitalisering till sina kunder bestående av privata och offentliga jordbruksföretag, professionella odlare samt privata enskilda odlare. Erbjudandet avser exempelvis övervakningssystem genom sensorer, trådlös information, överföring till molnplattform med intelligent kontroll samt applikation och utveckling av olika odlingsmodeller. Genom digitalisering av odlingsverksamheten erhåller man information vid ett tidigt odlingsstadie om t.ex. kvävehalt, fukthalt, jordartskarta för marken genom gps-positionering. Med de aktuella uppgifterna kan kunderna balansera de olika värdena i jorden och sina odlingar och därigenom maximera skörderesultatet, s.k. precisionsodling. 

 

Samarbetet med Kebai som tillhandahåller välkänd teknik inom precisionsodling möjliggör och skapar goda förutsättningar för Oboya att bli en större aktör på den kinesiska marknaden. Kebai är en viktig partner som Oboya kan och vill växa tillsammans med i Kina. På det här sättet får vi en bra möjlighet att uppnå god tillväxt i Kina, en marknad med en stor potential för Oboya.

 

I och med bildandet av det gemensamma joint venture-bolaget inleds nu också rekryteringensprocessen för att hitta en VD. Styrelsen i joint venture-bolaget kommer att bestå av fem ledamöter varav två representanter från Oboya, två representanter från Kebai och en representant från Tus Holdings, som tillkom som strategisk ägare till Oboya i samband med Oboyas företrädesemission 2017.

 

Om Kebai

 

Kebai grundades 2008 i Beijing, Kina, och verksamheten består av produktion, marknadsföring och försäljning av teknisk utrustning för precisionsodling. Kebais produkter har använts i stor utsträckning i Kina, USA, Europa, Ryssland, Israel och andra länder. För mer information om Kebai, se http://www.kebaiiot.com/.

 

”Att bilda ett gemensamt bolag med Kebai skapar goda förutsättningar för Oboya att bli en större aktör på den kinesiska marknaden. Vi ser framemot samarbetet med Kebai och att digitalisera den kinesiska odlingsindustrin med teknik inom precisionsodling”, säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl.16.20.

 

Pressmeddelande 2018-01-10: Oboya etablerar joint venture-bolag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.