Lednings- och styrelseförändringar i Oboya

12 Jun 2020

Oboya Horticulture Industries AB meddelar att Robert Wu idag den 12 juni 2020 avgår som VD för Oboya. Oboya utser samtidigt Peter Wallin som ny VD för Oboya. 

Peter Wallin tillträdde som COO för Oboya den 1 juni 2020 och har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och effektivisering av produktion, logistik och supply chain. Peter Wallin har stor kompetens från ledande chefs-roller bland annat inom fordonsindustrin, tågunderhåll och plastindustrin.  

Wenge Fu avgår som styrelseledamot av personliga skäl. Styrelsen avser inom kort att kalla till extra bolagsstämma för val av kompletterande styrelseledamöter. 

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information, vänligen kontakta: 


Peter Wallin, VD, Oboya Horticulture Industries AB 
Tel: 0763370727
E-post: Peter.wallin@oboya.se

Robert Wu, Oboya Horticulture Industries AB 
Tel: + 46 735 630 935
E-post: robert.wu@oboya.se


Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2020, 16:00.

 

Pressmeddelande 2020-06-12: Lednings- och styrelseförändringar i Oboya

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.