Kungörelse om förhandling om offentligt ackord för Oboya Horticulture Industries AB (publ.)

22 Feb 2021

Alingsås tingsrätt har utfärdat en kungörelse med innehåll att Alingsås tingsrätt den 2021-02-19 har beslutat om förhandling om offentligt ackord för Oboya Horticulture Industries AB (publ.).

 

Borgenärssammanträde hålls 2021-03-23 kl.10.00, i tingsrättens lokaler, Södra Ringgatan 23, Alingsås.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information vänligen kontakta:


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl. 10.00.

 

Pressmeddelande 2021-02-22: Kungörelse om förhandling om offentligt ackord för Oboya

Underrättelse om kungörelse Alingsås Tingsrätt

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.