Korrigering av tidigare pressmeddelande om risk för nedskrivningar av fordringar

07 Jun 2020

Ledningen för Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller ”Bolaget”) har efter publiceringen av pressmeddelandet om osäkra fordringar om ca 53 MSEK den 4 juni, 2020, genomfört en noggrann översyn av dessa fordringar tillsammans med Bolagets revisorer. Den sammanfattande bedömning är att det inte föreligger nedskrivningsbehov i dagsläget, och att merparten av fordringarna är fortsatt kreditvärdiga.

 
Ledningen och Bolagets revisorer har efter det tidigare pressmeddelandet om osäkra fordringar om ca 53 MSEK genomfört noggrann översyn av koncernens fordringar. Det bör noteras att Oboyas styrelse inte har fattat beslut om dessa nedskrivningar.

 

Sammantaget är bedömningen att det inte föreligger nedskrivningsbehov om ca 53 MSEK. Fordringarna från 2015 och 2016, totalt uppgående till ca 31 MSEK, är sedan tidigare säkerställda genom avtal om återbetalningsplaner, vilka har granskats och godkänts av bolagets revisorer i Kina och Sverige. Fordringarna från 2017 om 22 MSEK är redan till hälften betalda, och av återstående 11 MSEK bedöms 8 MSEK som säkra. I bokslutet för 2019 har gjorts en reservation om ca 4 MSEK för osäkra fordringar. Om det bedöms att ytterligare nedskrivningsbehov föreligger, kommer detta att föreläggas styrelses för beslut i samband med rapporten för andra kvartalet 2020.

 

Det tidigare pressmeddelandet har lett till att Swedbank fryst Oboyas-koncernens bankkonton i Sverige. Vi kommer att arbeta med Swedbank för att snarats kunna återöppna dessa.

 

Vi beklagar djupt att det tidigare pressmeddelandet om nedskrivningar av osäkra fordringar publicerades.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:


Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Tel: + 46 735 630 935
E-post: robert.wu@oboya.cc


Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2020 kl.21.00.

Pressmeddelande 2020-06-07: Korrigering av tidigare pressmeddelande om risk för nedskrivningar av fordringar

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.