Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s årsstämma 28 maj 2015

01 Jun 2015

Oboya Horticulture Industries AB avhöll under torsdagen den 28 maj årsstämma.

 

Mikael Palm Andersson valdes som ordförande att leda stämman.

 

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att resultatet skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

 

Till styrelsen omvaldes ordinarie ledamöterna Robert Wu, Krister Magnusson och Mikael Palm Andersson. Nyval av Jan Kjellman såsom ordinarie styrelseledamot.

 

Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt förslag i kallelsen. Beslutet var enhälligt.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

CEO Robert Wu, tel + 46 73 5630935.

 

Pressmeddelande 2015-06-01 Kommuniké från Oboyas årsstämma 28 maj 2015

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.