Kommuniké från extra bolagsstämma i Oboya Horticulture Industries AB

15 Aug 2019

Oboya Horticulture Industries AB avhöll extra bolagsstämma den 15 augusti 2019 i Oboyas lokaler, Snickarevägen 2 i Stenkullen. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 

Ordförande vid stämman

 

Lars Rosén valdes som ordförande att leda stämman.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

 

Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt förslag i kallelsen.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: + 46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

 

Om Oboya Horticulture Industries AB

 

Oboya Horticulture har som mål att bli en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Tillverkning sker i våra fabriker i Kina, Polen, Vietnam och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

 

Kommuniké från extra bolagsstämma

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.