Flaggningsmeddelande

16 Oct 2017

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya eller Bolaget”) meddelar att Bolagets största aktieägare, Robert Wu genom sina närstående bolag, i samband med den genomförda företrädesemissionen har tecknat nya aktier i Oboya för motsvarande 10,0 MSEK. 

 

Oboyas enskilt största aktieägare, Robert Wu, har tecknat ytterligare aktier i Bolaget i samband med företrädesemissionen och flaggar härmed för sitt ägande i Bolaget genom Oboya Holding HK Ltd. Före företrädesemissionen ägde Robert Wu 9 718 773 aktier varav 1 995 600 A-aktier, motsvarande 77,8 procent av rösterna och 55,1% av aktiekapitalet i Oboya, och efter företrädesemissionens genomförande äger Robert Wu 10 587 276 aktier, motsvarande 69,8 procent av rösterna och 46,2 procent av aktiekapitalet i Oboya efter företrädesemissionens genomförande.

 

Zhejiang Sino-Italy Tus-Investment Co., Ltd, tillkom som strategiska ägare genom företrädesemissionen och äger efter genomförande 2 045 628 B-aktier, motsvarande 5,0 procent av rösterna och 8,9 procent av aktiekapitalet.     

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Flaggningsmeddelande 2017-10-16

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.