Ekobrottsmyndigheten lägger ner förundersökning om misstänkt brott

23 Jun 2021

I samband med rekonstruktionen skickades Rekonstruktören och Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”bolaget”)  in anmälan om brott till Ekobrottsmyndigheten enligt tidigare pressmeddelande.

 

Det har inkommit svar från Ekobrottsmyndigheten att förundersökningen läggs ner.

 

Från underrättelsen kan man utläsa att det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott.

 

Peter Wallin som är VD och Koncernchef är positiva till beskedet då företaget nu har gjort allt man rimligen kan begära i form av både interna och externa utredningar och nu slutligen en svar från Ekobrottsmyndigheten.

 

För mer information vänligen kontakta:


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 16.00.

 

Pressmeddelande 2021-06-23: Ekobrottsmyndigheten lägger ner utredning rörande anmälan brott

Underrättelse om beslut Ekobrottsmyndigheten

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.