Delårsrapport januari-september 2018

21 Nov 2018

JANUARI-SEPTEMBER 2018 I KORTHET


TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 20 % och uppgick till 121,1 (101,0) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 (3,7) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,3 (1,1) MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -5,5 (-2,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,14) kr.


FÖRSTA-TREDJE KVARTALET (JANUARI-SEPTEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 26 % och uppgick till 405,7 (321,1) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,5 (20,0) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,1 (12,4) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0 (4) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -7,2 (4,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (0,23) kr.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER)

 

 • Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 20 %.
 • Oboya Horticulture har tillsammans med Haier Group RRS lanserat en ny e-handelsplattform för den kinesiska marknaden, och har i augusti börjat erhålla order via plattformen från kinesiska konsumenter.
 • Oboya Horticulture har fått en stororder avseende substrater om ca 13 MSEK i Kina.
 • Oboya Horticulture har fått flera order från nya kinesiska kunder med ett sammanlagt ordervärde om ca 54 MSEK.
 • Oboya Horticulture har erhållit en order om ca 13 MSEK på blomstervagnar från en kund i Nordamerika.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Oboya Horticulture har tecknat ett större strategiskt samarbetsavtal med kund i Kina. Värdet av avtalet beräknas uppgå till cirka 321 MSEK, fördelat över tre år från och med 2019.   

 

För mer information, vänligen kontakta

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB

Tel: +86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018 kl. 11.00.

 

Delårsrapport Q3-2018

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.