Bokslutskommuniké 2017

22 Feb 2018

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

- Rörelsens intäkter ökade med 9 % och uppgick till 98,8 (90,8) MSEK.

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,2 (4,6) MSEK.

- Rörelseresultat (EBIT) före engångseffekter uppgick till -0,8 (2,2) MSEK. Engångseffekter beräknas uppgå till ca -2,1 MSEK och avser listbyte till Nasdaq First North, lansering av COMPOs produktsortiment samt kostnader relaterade till förvärv. EBIT efter engångseffekter uppgick till -2,9 (2,2) MSEK.

- Rörelsemarginalen uppgick till -3 (2) %.

- Periodens nettoresultat uppgick till -4,0 (0,6) MSEK.

- Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,18 (0,03) kr.
 

FÖRSTA-FJÄRDE KVARTALET (JANUARI-DECEMBER)

- Rörelsens intäkter ökade med 20 % och uppgick till 419,8 (349,9) MSEK.

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,1 (20,4) MSEK.

- Rörelseresultat (EBIT) före engångseffekter uppgick till 11,6 MSEK. Engångseffekter beräknas uppgå till ca -2,1 MSEK och avser listbyte till Nasdaq First North, lansering av COMPOs produktsortiment samt kostnader relaterade till förvärv.  EBIT efter engångseffekter uppgick till uppgick till 9,5 (12,1) MSEK.

- Rörelsemarginalen uppgick till 2 (3) %.

- Periodens nettoresultat uppgick till 0,2 (5,7) MSEK.

- Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,32) kr.

- Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,01 (0,32) kr.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

- Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 9 %.

- Oboya Horticulture har genom dotterbolaget VEFI Europa Sp. z o o. tillträtt en produktionsfastighet i Polen.

- Oboya Horticulture har genomfört en företrädesemission om 60,8 MSEK som blev fulltecknad.

- Oboya Horticulture Industries AB har genomfört listbyte till Nasdaq First North Stockholm.


För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl.11.00.

 

Oboya Horticulture Industries bokslutskommuniké Q4-2017

Granskningsrapport bokslutskommuniké 2017

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.