Nyckeltal

Nyckeltalen avser perioden januari-september 2020 och kvarvarande verksamheter avseende resultat och antal anställda.

 

TKR (DÄR INTE ANNAT ANGES)
2020-09-30
Rörelsens intäkter 257 489
Rörelsekostnader -328 011
Rörelseresultat -70 522
Resultat före skatt -78 458
Rörelsemarginal (%) -27 %
Immateriella tillgångar 46 431
Likvida medel 5 520
Kortfristiga skulder 164 491
Soliditet (%) 13 %
Balansomslutning 249 064
Kassalikviditet (%) 46 %
Anställda, st 331

 

 

Nyckeltalsdefinitioner
 
Rörelsemarginal Rörelseresultat/nettoomsättning
Kassalikviditet Omättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder
Soliditet Eget kapital/balansomslutning

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.