Ägarstruktur

 

AKTIEÄGARE

 2020-06-30   ANTAL B-AKTIER ANDEL RÖSTER ANDEL KAPITAL
Oboya Holding HK Ltd.   11 898 670 34,5 % 34,5 %
Zheijiang Sino-Italy Tus Inv Co Ltd.   2 045 628 5,9 % 5,9 %
Rapid Invest A/S   1 229 853 3,6 % 3,6 %
Dan Song   1 141 667 3,3 % 3,3 %
Ningbo Tus Yangming Inv Center   759 404 2,2 % 2,2 %
JAFU Holding A/S   600 001 1,7 % 1,7 %
Regal Prospect Investment Ltd.   482 880 1,4 % 1,4 %
Innovation International Inv. Ltd.   460 928 1,3 % 1,3 %
Joachim von Schéele   454 385 1,3 % 1,3 %
Övriga aktieägare   15 412 502 44,7 % 44,7 %
Totalt
 
34 485 918
100,0 %
100,0 %

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.