AktiekapitalETS UTVECKLING

 

HÄNDELSE
ÖKNING ANTAL AKTIER
TOTALT ANTAL AKTIER
ÖKNING AV AKTIEKAPITAL
TOTALT AKTIEKAPITAL
KVOTVÄRDE
1989 Bolagets bildande 500 500 50 000 50 000 100
1999 Nyemission 500 1 000 50 000 100 000 100
2014 Nyemission 1) 3 000 4 000 300 000 400 000 100
2014 Aktiesplit 3 000:1 11 996 000 12 000 000 - 400 000 0,033
2014 Ökning av aktiekapitalet - 12 000 000 37 142 437 142 0,036
2014 Nyemission 2) 1 282 880 13 282 880 46 733 483 875 0,036
2014 Nyemission 3) 444 518 13 727 398 16 193 500 068 0,036
2014 Nyemission 4) 1 400 000 15 127 398 50 960 551 028 0,036
2015 Nyemission 5) 2 500 000 17 627 398 91 063 642 091 0,036
2017 Nyemission 6) 5 288 217 22 915 615 192 627 834 718 0,036
2019 Nyemission 7) 11 570 303 34 485 918 421 457 1 256 175 0,036

 

Vid bildandet av bolaget och vid nyemissioner betalades erhållna aktier fullt ut med kontanta medel eller av kvittningsemissioner.

 

1) - Beslut på årsstämman den 15 april 2014.

2) - Beslutad på extra bolagsstämma den 28 maj 2014. Emissionskurs 10,80 kr.

3) - Beslutad på extra bolagsstämma den 19 augusti 2014. Emissionskurs 13,55 kr.

4) - Beslutad av styrelsen genom bemyndigande på årsstämman den 28 maj 2014. Emissionskurs 14,00 kr.

5) - Beslutad av styrelsen genom bemyndigande på årsstämman den 28 maj 2015. Emissionskurs 7,00 kr.

6) - Beslutad av styrelsen genom bemyndigande på extra bolagstämma den 7 september 2017. Emissionskurs 11,50 kr.

7) - Beslutad av styrelsen genom bemyndigande på extra bolagstämma den 15 augusti 2019. Emissionskurs 3,60 kr.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.