Lönsamhets- och tillväxtmål


Oboya Horticulture Industries eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion både genom organisk tillväxt och förvärv.

 

Oboya Horticulture har som mål att växa betydligt organiskt de närmaste åren på de befintliga marknaderna. Utöver den organiska tillväxten räknar bolaget med att göra strategiska förvärv som ökar tillväxten ytterligare. Företagsförvärven skall inriktas strategiskt på verksamheter som tillför bolaget nya produkter eller ger ökad geografisk spridning.

 

Lönsamhetsmässigt är styrelsens mål att nå en vinstmarginal på sju procent, vilket bedöms som realistiskt inom några år. Därutöver har Oboya Horticulture ett soliditetsmål om minst 30 procent över en konjunkturcykel.

kontakter:

 

Peter Wallin,

VD och koncernchef,

Oboya Horticulture Industries AB
Tel: +46 (0) 763 370727
E-mail: peter.wallin@oboya.se


 

 

 


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.