Lönsamhets- och tillväxtmål

 

Oboya Horticulture Industries finansiella mål syftar till att skapa lönsamhet genom en balanserad utveckling. Vi har målsättningen att växa organiskt och med eget kapital.

  

Styrelsens mål är att nå en vinstmarginal på fyra procent och en soliditet på minst 30 procent inom tre år.

kontakter:

 

Peter Wallin,

VD och koncernchef,

Oboya Horticulture Industries AB
Tel: +46 (0) 763 370727
E-mail: peter.wallin@oboya.se


 

 

 


Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

 

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.