OBOYA Horticulture Industries AB (publ.)

 

Koncernen består av det svenska moderbolaget Oboya Horticulture Industries AB (publ.), org. nr. 556362-3197, vars syfte är att verka som koncernmoder. Därutöver ingår fjorton helägda dotterbolag och ett intressebolag ägt till 50 % i underkoncernen Oboya Horticulture Industries HK Ltd.


 

Verksamhet

Oboya Horticulture har från det att verksamheten startades av Robert Wu 2006 varit inriktat på produktion och service till de globala och lokala odlingsmarknaderna.

 

Koncernens verksamhet inkluderar utveckling, produktion och försäljning av exempelvis:

 

            • Förpackningslösningar till odlingsindustrin för kryddväxter, sallader, blommor, krukväxter, frukter och bär d.v.s. till varor               som vi kommer i kontakt med i dagligvaruhandeln.
 • Etiketter till blommor och krukväxter.
 • Logistiklösningar i form av vagnar och transportkärl för effektiv transport av blommor och växter.
 • Gödningsmedel och växtnäring samt torvprodukter.
 • Displayer och utställning till butiker inom blomsterindustrin.

 

Oboya Horticultures mål är att bli en av världens ledande totalleverantörer inom förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare samt till logistikföretag som använder produkter som våra. Bolaget verkar inom ett område där konsumenterna dagligen möter bolagets produkter.

Bolagets kunder är i huvudsak odlare och distributörer. Dessa använder torv, gödsel och växtnäring, förpackningar, etiketter, transportvagnar, vattenbaserade transportlösningar, vagnar och displayer i sin verksamhet, vilket är produkter som Oboya Horticulture har i sitt produktutbud. Genom Oboya Horticultures breda sortiment kan kunderna minska antalet leverantörer och effektivisera sina inköp, något som de flesta konkurrenter inte kan erbjuda.

Genom bolagets produktionsenheter är Oboya Horticulture nära sina kunder och de regioner där behov av produkterna finns. Innovation och utveckling av nya produkter är en viktig del inom Oboya Horticulture. Idag har koncernen flera patent och patentansökningar och flera innovationsprojekt är i process för att utveckla miljövänliga produkter och lösningar.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.