Historik


2006
Oboya Holding Ltd bildas i Hong Kong av Robert Wu och Eduard Salome.


Oboya Packaging Qingdao Co Ltd bildades i Kina av Oboya Holding Ltd. Företaget producerar och säljer förpackningslösningar till odlingsindustrin.

 

2007
Oboya Metal Products Qingdao Ltd bildades i Kina av Robert Wu. Företaget producerar och säljer logistiklösningar, framförallt blomstervagnar.

 

2008
Oboya Packaging Qingdao Co Ltd startar inköps- och tradingverksamhet inom blomster- och växtrelaterade produkter.

 

2009
Oboya Holding Ltd etablerar försäljningskontor i Holland.

 

2010
Oboya Packaging Qingdao Co Ltd startar försäljning i Kina. Kontor etableras i Shanghai, Guangzhou, Beijing och Xichang.

 

2011
Robert Wu förvärvar Eduard Salomes andel av Oboya Holding Ltd. Försäljningskontoret i Holland stängs.

 

2012
Oboya etablerar Oboya Japan Ltd, Hong Kong, och påbörjar försäljning i Japan på den viktiga japanska marknaden.


Oboya Packaging Qingdao Co Ltd startar kontor i Harbin, Kina, med fyra rysktalande säljare som har till uppgift att bearbeta den ryska marknaden.


Oboya Packaging Qingdao Co Ltd startar lokal produktion i Kunming, vilket är Kinas produktionscentrum för blommor.

 

2013
Oboya Holding Ltd förvärvar Nu Body Scandinavia AB som namnändras till Oboya Horticulture Industries AB och blir moderbolag i Oboya Horticulture-koncernen.


Oboya Holding Ltd bildar Oboya Horticulture Industries HK Ltd, (Hong Kong), som blir moderbolag för verksamheterna i Kina och Hong Kong.


Oboya Holding Ltd startar upp Oboya Africa Ltd i Nairobi, Kenya, tillsammans med två lokala partners och äger därigenom en tredjedel av företaget. Företaget skall förse odlare med produkter på den viktiga Afrikamarknaden, i första hand för kunder/odlare i Kenya och Etiopien.

 

2014
Oboya Horticulture Industries AB förvärvar Oboya Horticulture Industries Ltd inklusive dess dotterbolag.

 

Vefi A/S, Norge, och Vefi Europa Sp.z o.o., Polen, förvärvas.


ElmerPrint A/S, Danmark, förvärvas.


Oboya Horticulture Poland Sp. z o.o., Polen, startas upp, samtidigt förvärvas en fastighet på ca 3 000 kvm i Rybnik, där bolaget skall bedriva sin verksamhet. Oboya Horticulture Poland Sp.z o.o. förvärvar även inkråmet av en mindre förpackningstillverkare i Polen.


ElmerPrint A/S' produktionsmaskiner flyttas över till Oboya Horticulture Poland Sp.z o.o. för att rationalisera produktionen och sänka produktionskostnaderna.


Vefi A/S förvärvar inkråmet och bolagsnamnet av en mindre kruktillverkare, Figulus AB, och startar samtidigt ett bolag med samma namn. Figulus AB:s produktionsmaskiner flyttas över till Vefi Europa Sp.z o.o.


Oboya Horticulture Industries AB förvärvar de externa samarbetspartnernas andelar i Oboya Africa Ltd och därmed äger koncernen 100 % av bolaget.

 

2015

Oboya Horti Supplies AB startas i Sverige.

 

Oboya Horticulture Industries AB förvärvar inkråm av CombiPot A/S, Danmark. Verksamheten drivs vidare i ett dotterbolag till ElmerPrint A/S, CombiPot Danmark ApS.

 

Oboya Horticulture startar och utvecklar e-handel i Kina.

 

2016

Oboya Horticulture förvärvar 100 % av Oboya Finance Shanghai Ltd som äger 50 % av aktierna i Green Tech-bolaget ShangPa Shanghai Information Technologies Ltd i Shanghai, Kina.

 

I oktober startar Oboya Horticulture Industries produktion av Flow Pack under i dotterbolaget ElmerPrint A/S' lokaler i Vejle i Danmark. Produktionen avser laserperforerade förpackningsmaterial till grönsaks- och blomsterindustrin. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.