STYRELSE & VD 

 

Robert Wu

ROBERT WU, F. 1965, STYRELSEORDFÖRANDE

 

Styrelseordförande sedan 2015. Styrelseledamot sedan 2014.

 

Robert Wu är född och uppvuxen i Kina. Utbildad vid ett kinesiskt bankcollege, men har även utbildning i Sverige inom företagsekonomi. Är numera svensk medborgare. Robert har haft anställning vid Peoples Bank of China, sedan vid ACG-Nyströmgruppen i Borås som försäljningschef, Isaberg Rapid AB som regionschef för Asien, chefsposition inom New Wave Group AB innan han startade Oboya Horticulture Group år 2006, där han verkat som VD. Medlem av och en av grundarna till Chinese Flower Association. 

 

Utbildning: Examen från Tsinghua University School of Economics and Management samt MBA från Göteborgs Universitet.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Goods Sweden AB, Pen Concept Group AB, Vilujo Invest AB och HGWQ Investments AB. Styrelseledamot i PEN Shop Concept AB, PEN Interiör AB, Oboya Automotive AB, WGG Holding AB, Oboya Horticulture Poland Sp. z o. o., ElmerPrint A/S, CombiPot Danmark Aps, VEFI A/S, VEFI Europa Sp. z o. o., Oboya Salome Packaging Qingdao Ltd, Oboya Metal Qingdao Ltd, Oboya Commerce & Trade Co Ltd, Oboya Horticulture Industries HK Ltd, Oboya Japan Ltd och Oboya Africa Ltd.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Oboya Horti Supplies AB och In-Nordic AB. Styrelseledamot i Pro Assistans Sverige AB, Ruizhong Investment AB och HoReCa Konception Europe AB.

 

Innehav: 1 995 600 A-aktier och 8 424 100 B-aktier.

 

 

Mikael Palm Andersson

MIKAEL PALM ANDERSSON, F.1965. STYRELSELEDAMOT OCH CEO

 

Styrelseledamot sedan 2013 och VD sedan 2015.

 

Arbetar idag som VD i Oboya Horticulture Industries AB (publ). Har tidigare varit managing partner i Advokatbyrån Wåhlin och partner i Advokatbyrån Berglund & Co. Har även ett förflutet från New Wave Group där han var VD i dotterbolaget HEFA AB Sweden med flera dotterbolag i Europa. 

 

Utbildning: Masterexamen i juridik från Lunds Universitet.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Pen Shop Concept AB, Pen Interiör AB, Oboya Automotive AB, WGG Holding AB, Figulus AB och HoReCa Konception Europe AB. Styrelseledamot och VD i MPA Consulting AB. Styrelseledamot i Oboya Horti Supplies AB, Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o, ElmerPrint A/S, CombiPot Danmark Aps, VEFI AS, VEFI Europa Sp.zo.o, Oboya Africa Ltd, Pro Assistans Sverige AB, PEN Concept Group AB och Sunloto Entertainment AB. Styrelsesuppleant i Vilujo Invest AB.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Screendoc AB, Lunchexpress i Sverige AB (publ) och Merex International AB. Styrelseledamot och VD i Advokatfirman Wåhlin AB och Ruizhong Investment AB. Styrelsesuppleant i BOLOTTEN FASTIGHETS AB, Luco Holding AB och Advokaten Kersti Ingmar AB. Likvidator i EN Com AB.

 

Innehav: 704 299 B-aktier.

  

 

Krister Magnusson

KRISTER MAGNUSSON, F.1966. STYRELSELEDAMOT

 

Styrelseledamot sedan 2014.

 

Arbetar idag som CFO för AB Traction och i dess dotterbolag Nilörngruppen AB. Tidigare CFO/finanschef i andra medelstora börsnoterade och onoterade företag. 

 

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilörn Aktiebolag och Pro Assistans Sverige AB. Styrelseledamot i Pen Concept Group AB, Nilorn Denmark AS, Nilorn Belgium NV, Nilorn UK Ltd, Nilorn Germany GmbH, Nilorn Etikett SA (Turkiet), Nilorn East Asia Ltd, Nilorn Shanghai Ltd, Nilorn Bangladesh Ltd, Nilorn Pakistan, Nilorn India PV, Nilorn Portugal SA och Lee & Ferreira (Portugal). Styrelsesuppleant i Nilörn Branding AB, Nilorn Property Development AB, HKN Invest AB och Sunloto Entertainment AB.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Nilörn Produktion Aktiebolag. Styrelseledamot i Oboya Automotive AB.

 

Innehav: 429 000 B-aktier.

 

 

Theresa Eriksson

 

THERESA ERIKSSON, F. 1978. STYRELSELEDAMOT

 

Styrelseledamot sedan 2017.

 

Theresa Eriksson är utbildad systemvetare från Göteborgs Universitet, svensk medborgare bosatt i Kanada. Theresa Eriksson har mångårig internationell erfarenhet inom affärsvärlden med fokus på resultat, strategi och ledarskap. Hon är managementkonsult som driver affärsresultat genom att kombinera erkänd metodik och modern teknologi. Hon har erfarenhet av att leda varierade affärsgrenar, såsom teknologi för olympiska spel och storskalig implementering av smarta elmätare.

 

Utbildning: Magisterexamen i informatik från Göteborgs Universitet.

 

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i WE Consultants Inc. och styrelsesuppleant i Pen Concept Group AB.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

 

Innehav: 3 916 B-aktier.

 

 

Jan Fuglerud

JAN FUGLERUD, F. 1954. STYRELSELEDAMOT

 

Styrelseledamot sedan 2016.

 

Jan Fuglerud har 35 års erfarenhet inom odlingsindustrin och har en bakgrund som företagsledare för ett flertal norska bolag. Jan Fuglerud är VD för VEFI-bolagen.

 

Utbildning: Gymnasial utbildning.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i VEFI Europa Sp. z o. o., HiKa Holding A/S, JaFu Holding A/S, Rapid Invest A/S och Zanor Ltd (Zambia). Styrelseledamot i VEFI A/S, Oboya Horticulture Poland Sp. z o. o., Figulus AB, Rapid Vekst A/S, Rosnes Produksjon A/S, Elvenhøy Gartneri A/S, RIF Holding A/S och Nakalonga Investment Limited Company Ltd. (Zambia). VD i VEFI A/S.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

 

Innehav: 600 001 B-aktier.

 

 

 

STYRELSEN NÅS VIA BOLAGETS KONTORSADRESS:

 

Oboya Horticulture Industries AB

Snickarevägen 2

443 61 STENKULLEN

 

 

REVISOR

BDO Göteborg AB

Första Långgatan 26

413 28 Göteborg

Tel: 031 - 704 13 00

 

Med huvudansvarig revisor 

Lennart Persson, auktoriserad revisor

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.