STYRELSE & VD 

 

Robert Wu

ROBERT WU, F. 1965, STYRELSELEDAMOT OCH CEO

 

Styrelseledamot sedan 2014. CEO sedan 2018.

 

Robert Wu är född och uppvuxen i Kina. Utbildad vid ett kinesiskt bankcollege, men har även utbildning i Sverige inom företagsekonomi. Är numera svensk medborgare. Robert har haft anställning vid Peoples Bank of China, sedan vid ACG-Nyströmgruppen i Borås som försäljningschef, Isaberg Rapid AB som regionschef för Asien, chefsposition inom New Wave Group AB innan han startade Oboya Horticulture Group år 2006, där han tidigare verkat som VD och styrelseordförande. Medlem av och en av grundarna till Chinese Flower Association. 

 

Utbildning: Examen från Tsinghua University School of Economics and Management samt MBA från Göteborgs Universitet.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Goods Sweden AB, PEN Concept Group AB, Vilujo Invest AB och HGWQ Investments AB. Styrelseledamot i PEN Shop Concept AB, PEN Interiör AB, Oboya Automotive AB, WGG Holding AB, Oboya Horticulture Poland Sp. z o. o., Oboya Danmark A/S, CombiPot Danmark ApS, VEFI A/S, VEFI Europa Sp. z o. o., Oboya Salome Packaging Qingdao Ltd, Oboya Metal Qingdao Ltd, Oboya Commerce & Trade Co Ltd, Oboya Horticulture Industries HK Ltd, Oboya Japan Ltd och Oboya Africa Ltd.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Oboya Horti Supplies AB och In-Nordic AB. Styrelseledamot i Pro Assistans Sverige AB, Ruizhong Investment AB och HoReCa Konception Europe AB.

 

Innehav: 1 995 600 A-aktier och 8 593 176 B-aktier.

 

 

Mikael Palm Andersson

MIKAEL PALM ANDERSSON, F.1965. STYRELSEORDFÖRANDE

 

Styrelseledamot sedan 2013. Styrelseordförande sedan 2018.

 

Arbetar idag som styrelseordförande i Oboya Horticulture Industries AB (publ) och har också varit VD i bolaget. Har tidigare varit managing partner i Advokatbyrån Wåhlin och partner i Advokatbyrån Berglund & Co. Har även ett förflutet från New Wave Group där han var VD i dotterbolaget HEFA AB Sweden med flera dotterbolag i Europa. 

 

Utbildning: Masterexamen i juridik från Lunds Universitet.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i PEN Shop Concept AB, PEN Interiör AB, Oboya Automotive AB, WGG Holding AB, Figulus AB och HoReCa Konception Europe AB. Styrelseledamot och VD i MPA Consulting AB. Styrelseledamot i Oboya Horti Supplies AB, Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o, Oboya Danmark A/S, CombiPot Danmark ApS, VEFI AS, VEFI Europa Sp.zo.o, Oboya Africa Ltd, Pro Assistans Sverige AB, PEN Concept Group AB och Sunloto Entertainment AB. Styrelsesuppleant i Vilujo Invest AB.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Screendoc AB, Lunchexpress i Sverige AB (publ) och Merex International AB. Styrelseledamot och VD i Advokatfirman Wåhlin AB och Ruizhong Investment AB. Styrelsesuppleant i BOLOTTEN FASTIGHETS AB, Luco Holding AB och Advokaten Kersti Ingmar AB. Likvidator i EN Com AB.

 

Innehav: 704 299 B-aktier.

 

  

Theresa Eriksson

 

THERESA ERIKSSON, F. 1978. STYRELSELEDAMOT

 

Styrelseledamot sedan 2017.

 

Theresa Eriksson är utbildad systemvetare från Göteborgs Universitet, svensk medborgare bosatt i Kanada. Theresa Eriksson har mångårig internationell erfarenhet inom affärsvärlden med fokus på resultat, strategi och ledarskap. Hon är managementkonsult som driver affärsresultat genom att kombinera erkänd metodik och modern teknologi. Hon har erfarenhet av att leda varierade affärsgrenar, såsom teknologi för olympiska spel och storskalig implementering av smarta elmätare.

 

Utbildning: Magisterexamen i informatik från Göteborgs Universitet.

 

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i WE Consultants Inc. och styrelseledmot i PEN Concept Group AB.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

 

Innehav: 5 789 B-aktier.

 

 

HU BO, F. 1973. STYRELSELEDAMOT

 

Styrelseledamot sedan 2018.

 

Vice President i Tus-Holdings. Kinesisk medborgare, Nuvarande uppdrag som Vice President i Tus-Holdings Co. Ltd samt ordförande i Tus-Financial Group.

  

Utbildning: Examen från Tsinghua University i teknisk fysik och MBA examen från School of Economics and Management.

 

Övriga uppdrag: Vice President i Tus-Holdings Co. Ltd samt ordförande i Tus-Financial Group. Styrelseledmot i PEN Concept Group AB.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

 

Innehav: -

 

 

-

ZHANG JINLI, F. 1970. STYRELSELEDAMOT

 

Styrelseledamot sedan 2018.

 

Kinesisk medborgare, Nuvarande uppdrag som VD i Tus-Yangming Investment Center (LP).

 

Utbildning:  Examen från Tsinghua University med kandidat- och magisterexamen i företagsekonomi, 

 

Övriga uppdrag: VD i Tus-Yangming Investment Center (LP). Styrelseledamot i PEN Concept Group AB.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

 

Innehav: -

 

 

 

STYRELSEN NÅS VIA BOLAGETS KONTORSADRESS:
 

Oboya Horticulture Industries AB

Snickarevägen 2

443 61 STENKULLEN

 

 

REVISOR
BDO Göteborg AB

Första Långgatan 26

413 28 Göteborg

Tel: 031 - 704 13 00

 

Med huvudansvarig revisor 

Lennart Persson, auktoriserad revisor

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.