ledning

 

ROBERT WU, F. 1965, STYRELSELEDAMOT OCH CEO

 

Styrelseledamot sedan 2014. CEO sedan 2018.

 

Robert Wu är född och uppvuxen i Kina. Utbildad vid ett kinesiskt bankcollege, men har även utbildning i Sverige inom företagsekonomi. Är numera svensk medborgare. Robert har haft anställning vid Peoples Bank of China, sedan vid ACG-Nyströmgruppen i Borås som försäljningschef, Isaberg Rapid AB som regionschef för Asien, chefsposition inom New Wave Group AB innan han startade Oboya Horticulture Group år 2006, där han tidigare verkat som VD och styrelseordförande. Medlem av och en av grundarna till Chinese Flower Association. 

 

Utbildning: Examen från Tsinghua University School of Economics and Management samt MBA från Göteborgs Universitet.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Goods Sweden AB, PEN Concept Group AB, Vilujo Invest AB och HGWQ Investments AB. Styrelseledamot i PEN Shop Concept AB, PEN Interiör AB, Oboya Automotive AB, WGG Holding AB, Oboya Horticulture Poland Sp. z o. o., Oboya Danmark A/S, CombiPot Danmark ApS, VEFI A/S, VEFI Europa Sp. z o. o., Oboya Salome Packaging Qingdao Ltd, Oboya Metal Qingdao Ltd, Oboya Commerce & Trade Co Ltd, Oboya Horticulture Industries HK Ltd, Oboya Japan Ltd och Oboya Africa Ltd.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Oboya Horti Supplies AB och In-Nordic AB. Styrelseledamot i Pro Assistans Sverige AB, Ruizhong Investment AB och HoReCa Konception Europe AB.

 

Innehav: 1 995 600 A-aktier och 8 593 176 B-aktier.

 

 

  

HENRIK HANG, F. 1982, CFO

 

CFO sedan 2014.

 

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Kalmar.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Flugsvampen HHY AB och PIG Sverige AB. Styrelsesuppleant i Oboya Horti Supplies AB, Classic Beauty Göteborg AB och Classic Beauty Invest AB.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

 

Innehav: 49 247 B-aktier.

 

LOKALA BEFATTNINGSHAVARE

 

Utöver bolagets ledande befattningshavare har Oboyakoncernen även vissa lokala befattningshavare som anses vara av särskild betydelse för koncernens verksamhet i de olika jurisdiktioner där koncernen är verksam. Nedan följer en kort presentation av dessa personer.

 

Jan Fuglerud (VD för VEFI A/S, Norge)

Audun Hem Larsen (försäljningschef Skandinavien)

Anna Dalek (VD för VEFI Europa Sp.z. o.o., Polen)

Przemyslaw Procek (landschef Polen)

Verner Vest (landschef Danmark)

Changlin Wang (landschef Kina)

Zhengang Chu (CFO Kina)

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.