ledning

 

MIKAEL PALM ANDERSSON, F.1965. STYRELSELEDAMOT OCH CEO

 

Styrelseledamot sedan 2013 och VD sedan 2015.

 

Arbetar idag som VD i Oboya Horticulture Industries AB (publ). Har tidigare varit managing partner i Advokatbyrån Wåhlin och partner i Advokatbyrån Berglund & Co. Har även ett förflutet från New Wave Group där han var VD i dotterbolaget HEFA AB Sweden med flera dotterbolag i Europa. 

 

Utbildning: Masterexamen i juridik från Lunds Universitet.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Pen Shop Concept AB, Pen Interiör AB, Oboya Automotive AB, WGG Holding AB, Figulus AB och HoReCa Konception Europe AB. Styrelseledamot och VD i MPA Consulting AB. Styrelseledamot i Oboya Horti Supplies AB, Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o, ElmerPrint A/S, CombiPot Danmark Aps, VEFI AS, VEFI Europa Sp.zo.o, Oboya Africa Ltd, Pro Assistans Sverige AB, PEN Concept Group AB och Sunloto Entertainment AB. Styrelsesuppleant i Vilujo Invest AB.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Screendoc AB, Lunchexpress i Sverige AB (publ) och Merex International AB. Styrelseledamot och VD i Advokatfirman Wåhlin AB och Ruizhong Investment AB. Styrelsesuppleant i BOLOTTEN FASTIGHETS AB, Luco Holding AB och Advokaten Kersti Ingmar AB. Likvidator i EN Com AB.

 

Innehav: 704 299 B-aktier.

  

 

HENRIK HANG, F. 1982, CFO

 

CFO sedan 2014.

 

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Kalmar.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Flugsvampen HHY AB och PIG Sverige AB. Styrelseledamot i Oboya Horti Supplies AB. Styrelsesuppleant i Oboya Horti Supplies AB, Classic Beauty Göteborg AB och Classic Beauty Invest AB.

 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

 

Innehav: 49 247 B-aktier.

 

LOKALA BEFATTNINGSHAVARE

 

Utöver bolagets ledande befattningshavare har Oboyakoncernen även vissa lokala befattningshavare som anses vara av särskild betydelse för koncernens verksamhet i de olika jurisdiktioner där koncernen är verksam. Nedan följer en kort presentation av dessa personer.

 

Jan Fuglerud (VD för VEFI A/S, Norge och styrelseledamot i bolaget)

Audun Hem Larsen (försäljningschef Skandinavien)

Anna Dalek (VD för VEFI Europa Sp.z. o.o., Polen)

Przemyslaw Procek (landschef Polen)

Verner Vest (landschef Danmark)

Changlin Wang (landschef Kina)

Zhengang Chu (CFO Kina)

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.